3.3.2.Támogatások

Üvegzseb 2011-2018 önkormányzati támogatások

„Üvegzseb”

Közzétételi határértéket meghaladó szerződések adatai

 Az államháztartási törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény melléklete szerint a közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésre vonatkozó szerződések alábbi adatait tesszük közzé: támogató megnevezése, a kedvezményezett neve, a támogatás célja és összege, a szerződéskötés dátuma.