Tájékoztatás térfigyelő rendszer működéséről

      

Jászárokszálláson 2013. decembere óta működik a 11 kamerából álló Térfigyelő Kamerarendszer.

A projekt megvalósítója – egyben tulajdonos – Jászárokszállás Város Polgárőrsége. Jászárokszállás Város Önkormányzata jelentősen közreműködött a létrehozásban. A polgárőrség még 2012-ben Köz- és településfejlesztésre Jászárokszállás Város Térfigyelő Rendszerének kiépítése elnevezésű projekttel LEADER-pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt, 5. 000.000,- Ft-os összegű támogatást nyertek.

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata 2012. novemberében döntött a Polgárőrség támogatásáról:

-   egyrészt kezességet vállalt a Polgárőrség által felvenni kívánt, LEADER-pályázaton elnyert 5.000.000,- Ft összegű támogatást megelőző hitel felvételéhez, továbbá vállalta a hitel kamatainak, költségeinek megfinanszírozását,

-    másrészt a térfigyelő kamerarendszer telepítésére a LEADER-pályázaton elnyert 5.000.000,- Ft összegű támogatás önrészét, 500.000,- Ft-ot támogatásként folyósított, továbbá a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos egyéb költségek finanszírozását vállalta 500.000,- Ft összeghatárig,

-    egyéb költségként további 230.600,- Ft összeg megfizetésére kötelezte el magát

-    a rendszer működtetési költségeit szintén az Önkormányzat vállalta.

 

A kamerarendszer 2013. decemberére lett kiépítve. A kamerák a következő közterületeken vannak elhelyezve:

 1. cím

Móczár Andor tér 5. (Polgárőrség irodája)

tér

 1. cím

Árpád tér 1. (Petőfi Művelődési Ház)

tér, körforgalom

 1. cím

Köztársaság tér 13. (Általános Iskola)

tér

 1. cím

Malom utca – Őrsi út

útcsatlakozás térsége

 1. cím

Kossuth Lajos utca – Vasút út - Alkotmány u. sarok

útcsatlakozás térsége

 1. cím

Ágói utca – Liszt F. utca (sorompó)

útcsatlakozás térsége

 1. cím

Széchenyi István u. - Hársfa u. sarok

útcsatlakozás térsége

 1. cím

Adácsi út – Tavasz u. sarok

útcsatlakozás térsége

 1. cím

Temető bejárata – Tavasz u.

útcsatlakozás térsége

 1. cím

Piactér, Mozi épület

tér

 1. cím

Árpád tér - rendszámfelismerő

körforgalom

 

A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a polgárőrség és a rendőrség közötti együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

 

A kamerarendszer felvételeit a Polgárőrség nézheti (az Árpád tér 1. szám alatti irodájában), de ők a felvételt nem rögzíthetik.

A projekt kapcsán az együttműködési megállapodást aláírta Jászárokszállás Város Polgárőrsége, Jászárokszállás Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Utóbbiak azért, mert a szervergép a Jászárokszállás, Kisfaludy u. 26. szám alatt került elhelyezésre, a rendőrség az ún. adatkezelő.

 

A rendszer használata a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint a Rendőrség belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK utasításban foglaltak alapján történik.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

 • A Rendőr-főkapitányság a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 42.§ (6) bekezdése alapján eljárva gondoskodik arról, hogy a készített képfelvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.
 • A Rendőr-főkapitányság a képek rögzítése és kezelése terén az alábbi adatvédelmi előírásokat érvényesíti:

a)      a rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal összefüggésbe nem hozható felvétel, továbbá azon felvétel, mely alapján büntető-, vagy szabálysértési eljárás nem indult, illetve ha felvételen körözött személy, vagy tárgy nem azonosítható, a rögzítést követő 5 munkanap elteltével megsemmisítésre kerül.

b)      Rendőri intézkedés dokumentálása esetén a felvételek a panasz benyújtására nyitva álló határidő – Rtv. 93/b §. (2) bekezdése – lejártáig kezelhetők. A panasz bejelentése esetén az adatkezelés tartama az ügyben indult eljárásra vonatkozó határidőkhöz igazodik.

c)      A szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából – amennyiben az ilyen cselekmény elkövetésére utaló adat, vagy információ az a.) pontban meghatározott időtartamon belül merül fel – a rögzített adatok kezelésének határideje legfeljebb harminc napig meghosszabbítható.

d)      Amennyiben az ügyben büntető-, vagy szabálysértési eljárás indult, a felvételek az eljárás jogerős befejezéséig kezelhetők – a bűnjelekre vonatkozó szabályok szerint.

e)      Abban az esetben, ha a felvételen körözött személy látható, a képanyag a körözés visszavonásáig kezelhető.

 • A Rendőr-főkapitányság gondoskodik a térfigyelő rendszer által közvetített képek alapján szükségessé váló rendőri intézkedések haladéktalan kezdeményezéséről, illetve azok megtételéről.
 • A Rendőr-főkapitányság vállalja, hogy a közvetített képek megfigyelésével csak olyan személyt bíz meg, aki a feladatok ellátásához megfelelő szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik, képes a szükségessé váló intézkedések azonnali kezdeményezésére.

 

Bízunk benne, hogy a térfigyelő rendszer nagyban hozzá fog járulni a település közbiztonságának javításához. Amennyiben a rendszer működésével, működtetésével kapcsolatban bárkinek kérdései vannak, azokat a Polgármesteri Hivatalnak írásban megküldheti, és ezeket a  írásban igyekszünk megválaszolni.

 

                                                                                  Jászárokszállás Város Önkormányzata


2014-02-24 10:30


Vissza