Tájékoztatás az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetésről

     T Á J É K O Z T A T Á S

 

évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetésről

 

 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon  köteles megszervezni, és ennek megfelelően a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

 

Az ingyenes étkeztetéssel biztosított napok a 2018/2019. tanév rendjéről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően:

 

 

Őszi szünetben:

2018. október 29.

2018. október 30.

2018. október 31.

 

Téli szünetben:

2018. december 27.

2018. december 28.

2019. január 2.

 

Tavaszi szünetben:

2019. április 18.

2019. április 23.

 

 

Az egyszeri meleg étkezés igénybevételére az Iskolakonyhán (5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 26.) van lehetőség 12:00 és 13:00 óra között a fent jelzett időszak valamennyi munkanapján.

 

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

 

A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek nem jogosult a szünidei étkeztetés igénybevételére, mert az intézményen belül részesül gyermekétkeztetésben.

A szünetben zárva tartó óvoda helyett az ügyeleti óvodában biztosított a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek intézményi étkeztetése, ebben az esetben nem részesülhet szünidei étkeztetésben.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő nem kívánja az ügyeleti intézményben a gyermeke napközbeni ellátását igénybe venni, akkor a saját óvodája zárva tartásának időszakára igényelheti a szünidei étkeztetést.

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) 5. sz. irodájában, valamint postai úton lehetséges.

 

A nyilatkozatot a gyermekek számának megfelelő példányban kell kitölteni.

Benyújtási határideje: 2018. október 18. (csütörtök)

 

 

 

Jászárokszállás, 2018. szeptember 14.

 

 

 

                                                                                               Polgármesteri Hivatal

 


2018-09-17 11:14


Vissza