Lakossági fórum a város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának 2018.évi I.tervezett módosításáról

     Ügyirat száma: 1536-4/2018

 

HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § (2) a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatom Jászárokszállás város lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Jászárokszállás város hatályos Településszerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve módosításának véleményezési dokumentumai elkészültek.

 

Az elkészült véleményezési dokumentumok:

JÁSZÁROKSZÁLLÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA (az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal)

 

-       a településszerkezeti terv módosítása (jóváhagyandó munkarész),

-       a helyi építési szabályzat módosítása (jóváhagyandó munkarész) és

-       az alátámasztó munkarészek.

 

A véleményezési dokumentumok Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 12:00; szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00; péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Kérem, hogy a R. 29/A § (4) b) pont ba) alpontjának megfelelően az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan írásban megtenni szíveskedjenek.

Javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket a következő címre küldjék meg:

 

Jászárokszállás Polgármesteri Hivatala

5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

e-mail cím: hivatal@jaszarokszallas.hu

 

Tájékoztatom, hogy a R. 29/A § (2) d) pontja alapján

 

2018. április 23-án 15:00 órakor

lakossági fórum megtartására kerül sor.

 

A lakossági fórum helye:

 

Polgármesteri Hivatal Díszterme

 

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem, keressék településünk főépítészét:

 

Farkas Renáta főépítész:             (30) 414-6325


2018-04-13 11:56


Vissza