Tájékoztató a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

     A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, valamint a a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon  köteles megszervezni, és ennek megfelelően a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

 

A gyermek akkor részesül a nyári szünidei étkeztetésben, ha a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei étkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon (2017. május 17-én) fennáll.

 

Az ingyenes szünidei étkeztetés a nyári tanítási szünetben

 

2017. június 16-tól 2017. augusztus 11-ig munkanapokon, illetve

 

2017. augusztus 28., 29., 30., 31. napokon biztosított.

 

Az egyszeri meleg étkezés igénybevételére az Iskolakonyhán (5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 26.) van lehetőség 12:00 és 13:00 óra között a fent jelzett időszak valamennyi munkanapján.

 

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel  saját ételhordóban történő elvitelére.

 

A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek nem jogosult a szünidei étkeztetés igénybevételére, mert az intézményen belül részesül gyermekétkeztetésben.

A nyári szünetben zárva tartó óvoda helyett az ügyeleti óvodában biztosított a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek intézményi étkeztetése, ebben az esetben nem részesülhet szünidei étkeztetésben.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő nem kívánja az ügyeleti intézményben a gyermeke napközbeni ellátását igénybe venni, akkor a saját óvodája zárva tartásának időszakára igényelheti a szünidei étkeztetést.

 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) 5. sz. irodájában, valamint postai úton lehetséges.

 

A nyilatkozatot a gyermekek számának megfelelő példányban kell kitölteni.

 

Benyújtási határideje: 2017. június 1. (csütörtök)


2017-05-18 10:43


Vissza