MEGHÍVÓ - 2017. április 25-ei soros képviselő-testületi ülésre

      MEGHÍVÓ

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testületét

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva és az

SZMSZ-ről szóló 19/2014. (X.22.) rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján

 

2017. április 25-én (kedden) 14 órára

 

soros ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

 

NAPIREND:

1./  Tájékoztató a Jászberényi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről

     Előadó: Dr. Dobos Róbert hivatalvezető


2./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

                         

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének teljesüléséről,

      az ellenőrzés során tapasztaltakról

      Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

     Előadó: dr. Szabó Andrea aljegyző

 

 5./ Jászárokszállás város közfoglalkoztatásának kilátásai a törvényi változások után

Előadó: Telek Pál, a Városgondnokság intézményvezetője


 6./ Egyebek

 

 Jászárokszállás, 2017. április 19.

 

 

 

                                                                                                             Gergely Zoltán

                                                                                                              polgármester

 


2017-04-20 14:37


Vissza