Pályázat háziorvosi állásra

Beadási határidő: 2018.05.02.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján pályázatot hirdet Jászárokszállás város II. számú háziorvosi körzete

 

háziorvosi állásának

betöltésére.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása területi ellátási kötelezettséggel, valamint a hétközi orvosi ügyeleti feladatok (hétfőtől péntekig 16:00 – 18:00 óráig) ellátásában a többi háziorvossal közösen, megosztva való részvétel.

 

A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A háziorvosi állás csak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel tölthető be, a praxisengedély megszerzését követően azonnal. A praxis térítésmentesen vehető át az Önkormányzattól.


Pályázati feltételek:

-    a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott orvosi végzettség, szakképesítés,

-       magyar állampolgárság,

-       büntetlen előélet,

-       nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,

-       cselekvőképesség,

-       orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-      részletes szakmai önéletrajzot (gazdasági társaság pályázó esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist),

-       a diploma és a végzettséget igazoló okiratok másolatát,

-       külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat másolatát,

-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-       egészségügyi alkalmassági igazolást,

-       nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-       nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 02.

 

A pályázatot „Pályázat háziorvosi állásra” megjelöléssel Gergely Zoltán polgármesternek címezve (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) kell személyesen, postai kézbesítés útján vagy e-mailen (titkarsag.ph@jaszarokszallas.hu) benyújtani.

 

A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követően a soron következő ülésén Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

 

További felvilágosítás Gergely Zoltán polgármestertől kérhető az 57/531-050-es vagy a 20/957-8437-es telefonszámon.