2017. március 21. soros képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testületét

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva és az

SZMSZ-ről szóló 19/2014. (X.22.) rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján

 

2017. március 21-én (kedden) 14:00 órára

 

soros ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

 

NAPIREND

    1./ Beszámoló a település 2016. évi tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

            Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője

 

            2./ A közrend, közbiztonság és a közlekedésbiztonság helyzete Jászárokszálláson, különös tekintettel a helyi rendőrőrs működésének kilátásaira

            Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

 

            3./ A Polgárőrség beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, a hatékony munkavégzéséhez szükséges teendőkről

            Előadó: Polgárőrség vezetője

 

            4./ Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

            Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

            5./ Civil szervezetek támogatási pályázatainak elbírálása

            Előadó: Csőke István alpolgármester

 

            6./ Egyebek

 

 

Jászárokszállás, 2017. március 16.

 

 

                                                                                                             Gergely Zoltán

                                                                                                              Polgármester